Hier vind je het uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad d.d. 25/01/2021 betreffende de wijziging van het gebruikersreglement.

Hier kan je het gebruikersreglement downloaden.

Hier vind je het uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad d.d. 25/01/2021 betreffende de wijziging van het retributiereglement.